Logo Orient Oil
Tin mới nhất

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)                                                                                                                                        Cán bộ, đảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.