Logo Orient Oil
Tin mới nhất

Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018)                                             Cán bộ, đảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.