Logo Orient Oil
Thông báo - Quyết định
Một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc)
Một số nội dung về Luật An ninh mạng
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5/2018
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5 năm 2018
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 11/2017
Thông báo số 91-TB/ĐU về việc đổi dấu Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Thông báo về việc cập nhật mẫu biểu đề nghị phát thẻ Đảng viên
Thông báo số 86-TB/ĐU về việc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2017
Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về công tác chuyên môn
Quyết định số 19-QĐ/ĐU về việc thành lập ...
Quyết định số 18-QĐ/ĐU về việc thành lập ...
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá ...
Quyết định số 05-QĐ/ĐU về việc thành lập ...
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, ...
Quyết định về việc đổi tên chi bộ ...
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá ...
Quy chế về quản lý và sử dụng ...
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...